Hlavní menu Kategorie produktů
  lol
  Pokračovat v nákupu
  Obsah košíku
  0 Kč
  0

  Náhradní plnění

  Dankr s.r.o. - Náhradní plnění

  Evidence náhradního plnění

  Od 1. 10. 2017 nabývá účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která stanovuje, že dodavatel, tj.  zaměstnavatel více než 50 % osob se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).

  Dodavatel bude do evidence zadávat následující údaje:

  -    průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením za předchozí kalendářní rok pro účely výpočtu limitu stanoveného podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti,

  -    průměrné čtvrtletní přepočtené počty zaměstnanců v daném kalendářním roce pro účely zjištění splnění podmínky zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením,

  -    identifikační údaje dodavatele a odběratele,

  -    cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH (jedná se o částku započitatelnou do náhradního plnění; může být i nižší než  hodnota na faktuře pokud se dodavatel s odběratelem dohodli např. na započítání nižší částky)

  -    datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,

  -    číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,

  -    datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek.

   

  Bližší informace o nové právní úpravě a o důvodech jejího zavedení naleznete na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/novela2017.pdf

  Informace o Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a s vysvětlujícími příklady výpočtu průměrného ročního přepočteného stavu pro účely stanovení limitu naleznete na:https://portal.mpsv.cz/web/zamestnavani-ozp/seznam-dodavatelu-np/27676650-Dankr s.r.o.