Hlavní menu Kategorie produktů
  lol
  Pokračovat v nákupu
  Obsah košíku
  0 Kč
  0
  Zpět

  GlanzMeister tablety do myčky Alles in 90ks

  KÓD PRODUKTU 11120,07

  Tablety do myčky – tablety do myčky All in one německé značky jsou velmi kvalitní, výborně myjí nádobí a dokonce neutralizují zápachy v myčce. S těmito tabletami vaše nádobí bude krásné čisté a beze šmouh.


  VAROVÁNÍ

  P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P405 - Skladujte uzamčené. P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P301/P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

  CENA V KČ
  VČETNE DPH
  259,00 ,-


  CENA bez DPH
  214,05 ,-
  Množství
  Produkty v kategorii
  KÓD PRODUKTU 10144,51
  3562
  CENA S DPH
  54,00 Kč
  CENA bez DPH
  44,63 Kč
  KÓD PRODUKTU 2000,39
  3561
  CENA S DPH
  284,00 Kč
  CENA bez DPH
  234,71 Kč
  KÓD PRODUKTU 123782,27
  3560
  CENA S DPH
  1514,92 Kč
  CENA bez DPH
  1252,00 Kč