Hlavní menu Kategorie produktů
  lol
  Pokračovat v nákupu
  Obsah košíku
  0 Kč
  0
  Zpět

  Savo univerzální dezinfekční sprej 500ml MR

  KÓD PRODUKTU 11519,03

  Odstraňuje bakterie a viry. Hygiena, dezinfekce kuchyňské povrchy, koupelnové povrchy, toaletní prkýnko.  Použití: nastříkejte na čištěný povrch, necte působit a setřete vlhkým hadříkem. Horké povrchy nechte před použitím přípravku vychladnout.  Používejte na kuchyňské povrchy, sanitární keramiku, obklady, WC sedátko, odpadkové koše a další omyvatelné povrchy.  Pro bakteriální účinnost nechte půsůbit 15 minut, pro likvidaci virů nechte působit 60 minut.  Předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami opláchněte po 30 minutách pitnou vodou.  Když přípravek nepoužíváte, otočte trysku do polohy stop. Po použití na chrom nebo pokovené povrchy ihned opláchněte.  Nepoužívejte na dřevo, hliník, linoleum, koberce, textilie, poškozené a poškrábané povrchy.  Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži.  Obsahuje Sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli. Uchovávejte mimo dosah dětí.  Používej ochranné brýle/obličejový štít.  Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody.  Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte.  Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře.  Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  Zamezte vdechování aerosolů.

  Původní cena:
  56,00 ,-
  CENA V KČ
  VČETNE DPH
  44,00 ,-


  CENA bez DPH
  36,36 ,-
  Množství
  Produkty v kategorii
  KÓD PRODUKTU 10048,19
  3186
  AKCE
  VÝPRODEJ!!
  CENA S DPH
  328,00 Kč
  99,00 Kč
  CENA bez DPH
  81,82 Kč
  KÓD PRODUKTU 10106,01
  3183
  AKCE
  VÝPRODEJ!!
  CENA S DPH
  32,00 Kč
  24,00 Kč
  CENA bez DPH
  19,83 Kč
  KÓD PRODUKTU 10222,26
  3182
  AKCE
  VÝPRODEJ!!
  CENA S DPH
  305,00 Kč
  99,00 Kč
  CENA bez DPH
  81,82 Kč