Hlavní menu Kategorie produktů
  lol
  Pokračovat v nákupu
  Obsah košíku
  0 Kč
  0
  Zpět

  Savo WC čistič vůně louky 750ml

  KÓD PRODUKTU 10541,04

  Savo WC Louka tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je výborný pomocník pro čistou, dezinfikovanou a zářivě bílou toaletu bez usazenin.  Spolehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby. Vůně  louky zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

  Návod k použití: Vyznačené plochy na uzávěru stlačte k sobě, pootočte a otevřete. Trysku vložte pod horní okraj mísy a stlačením láhve naneste přípravek tak, aby pokryl celou plochu toalety. Nechte působit 30 minut,  spláchněte, a pokud je to nutné, použijte toaletní štětku. Pro dosažení  optimálních výsledků v případě silného znečištění a usazenin nechte působit alespoň 60 minut.

  Složení: dezinfekční látka: peroxid vodíku 2 g/100 g. <5% neiontové povrchové aktivní látky, bělící  činidla na bázi kyslíku (peroxid vodíku), parfum.

  Upozornění:  Nepřelévejte do žádné jiné láhve. Používejte pouze na toalety. Důkladně  opláchněte. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Obsahuje: kyselina amidosírová, peroxid vodíku,  ethanol, 2,2-iminobis-, n-(hydrogenované lojové alkyl) deriváty.  Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu.  Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné  rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží  (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.  Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře,  volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. 

  Savo WC Louka tekutý čistící a dezinfekční přípravek 750 ml

  Karton:12ks

  CENA V KČ
  VČETNE DPH
  39,00 ,-


  CENA bez DPH
  32,23 ,-
  Množství
  Produkty v kategorii
  KÓD PRODUKTU 10581,04
  2996
  CENA S DPH
  41,01 Kč
  CENA bez DPH
  33,89 Kč
  KÓD PRODUKTU 10581,03
  2995
  AKCE
  CENA S DPH
  41,00 Kč
  41,00 Kč
  CENA bez DPH
  33,88 Kč
  KÓD PRODUKTU 10144,35
  2970
  CENA S DPH
  74,00 Kč
  CENA bez DPH
  61,16 Kč