Hlavní menu Kategorie produktů
  lol
  Pokračovat v nákupu
  Obsah košíku
  0 Kč
  0
  Zpět

  Savo proti plísni 500ml MR

  KÓD PRODUKTU 10630

  Tekutý přípravek ve spreji proti plísním. Rychlý účinek proti plísním, Okna, plasty, Stěny, omítky, podlahy, Okolo kuchyňské linky,  Hygiena + dezinfekce.

  Tekutý přípravek ve spreji na odstranění plísní, hub, lišejníků a kvasinek v celé domácnosti s okamžitým účinkem, viditelným efektem a dezinfekčními účinky. Je vhodný na omítky, zdivo, kámen, mramor, žulu,  přírodní dřevo, keramiku, obkládačky, sklokeramiku, smalt, sklo, plasty,  laminát, akryl, vinyl, silikon, gumu, teflon, nerez, chromované  povrchy.

  Č.1 na trhu. Číslo 1 na českém trhu v počtu prodaných kusů mezi přípravky na odstranění plísní dle dat společnosti AC Nielsen za leden 2014 až prosinec 2014.

  Účinná látka: chlornan sodný 47g/kg (4,7%), Další složení: Méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky.

  Použití: stlačte bezpečnostní pojistku a současně otočte trysku rozstřikovače do pracovní polohy. Po použití postup zopakujte do polohy stop. Na napadená místa nastříkejte přípravek ze vzdálenosti 10-15 cm a nechte působit. Po 15-20 minutách ošetřené místo opláchněte vodou nebo přípravek nechte zaschnout. Plíseň před postřikem neodstraňujte, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Při silném napadení postup několikrát zopakujte.

  Skladování: chraňte před teplem a slunečním světlem (skladovací teplota -10 až +25°C).

  První pomoc: při nadýchání: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně  kůže). Nemá konzervační účinky. Zabraňte kontaktu oděvu s přípravkem.  Nevhodný na hliník, měď, mosaz, bronz (kovové předměty ihned opláchněte vodou), barevné a lakované dřevo.

  Nebezpečí: způsobuje těžké  poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Může být korozivní pro kovy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky.  Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí.  Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné  brýle/obličejový štít. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré  kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaminované čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře,  volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

  Pokyny na bezpečnou likvidaci přípravku a obalu: Zbytkové množství  přípravku likvidovat v souladu s návodem k použití nebo odevzdat k likvidaci oprávněným firmám. Vypláchnuté obaly předejte k recyklaci.

  Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný.

  Savo Proti plísním rozprašovač 500 ml

  Karton:20ks

  CENA V KČ
  VČETNE DPH
  62,00 ,-


  CENA bez DPH
  51,24 ,-
  Množství
  Produkty v kategorii
  KÓD PRODUKTU 11840,19
  2890
  CENA S DPH
  50,46 Kč
  CENA bez DPH
  41,70 Kč
  KÓD PRODUKTU 11840,18
  2620
  CENA S DPH
  128,26 Kč
  CENA bez DPH
  106,00 Kč
  KÓD PRODUKTU 10762,01
  2214
  CENA S DPH
  64,00 Kč
  CENA bez DPH
  52,89 Kč