Hlavní menu Kategorie produktů
  lol
  Pokračovat v nákupu
  Obsah košíku
  0 Kč
  0
  Zpět

  Osvěžovač Glade by Brise 300ml-citrus

  KÓD PRODUKTU 12290

  Okamžité osvěžení, dlouhotrvající vůně. Glade by Brise aerosol Citrus-osvěžovač vzduchu. Unikátní vůně citrusů přináší klidnou a relaxační atmosféru do vašeho domova. Pro rychlé a efektivní osvěžení.

  Návod pro použití: Před použitím protřepte. Držte nádobku ve svislé poloze směrem od těla a nástřikem do středu
  prostoru osvěžte prostředí místnosti. Nepoužívejte na tkaniny.

  Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí.Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Nevdechujte aerosoly. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

  Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
  Zamezte styku s očima. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou. Při zasažení očí okamžitě
  důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek
  používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

  Minimální doba
  skladovatelnosti: 2 roky od data výroby uvedeného na obale. Prázdné obaly zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

  Karton:12ks.

  CENA V KČ
  VČETNE DPH
  44,00 ,-


  CENA bez DPH
  36,36 ,-
  Množství
  Produkty v kategorii
  KÓD PRODUKTU 12552,05
  2951
  CENA S DPH
  59,00 Kč
  CENA bez DPH
  48,76 Kč
  KÓD PRODUKTU 12552,08
  2949
  CENA S DPH
  59,00 Kč
  CENA bez DPH
  48,76 Kč
  KÓD PRODUKTU 12252,04
  2947
  CENA S DPH
  59,00 Kč
  CENA bez DPH
  48,76 Kč